نحوه ی پرداخت

۱- از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت که متصل به سایت توس سنتر می باشد. (فقط برای خرید از سایت)

۲- از طریق کارت به کارت (کارت هایی که عضو شبکه شتاب هستند). (برای خریدهایی که از طریق تلگرام یا تلفنی صورت می پذیرد)

۳- از طریق واریز به حساب بانکی. (برای خریدهایی که از طریق تلگرام یا تلفنی صورت می پذیرد)